GASTRO POS jest programem do prowadzenia szybkiej i intuicyjnej sprzedaży poprzez ekran dotykowy. Jako najpopularniejszy system na rynku gastronomicznym cieszy się dużym uznaniem wiodących restauratorów. Jego intuicyjna obsługa usprawnia pracę kelnerów i jednocześnie ułatwia szkolenie nowych pracowników.

GASTRO SZEF jest programem do prowadzenia gospodarki magazynowej firmy w oparciu o dokumenty zakupu oraz zrealizowaną sprzedaż stanowiska POS. System zapewnia dostęp do wielu praktycznych analiz i raportów. Analizy wspierają bieżącą pracę kierownictwa oraz pomagają w pdejmowaniu decyzji o charakterze strategicznym, zapewniając szybki wgląd w rezultaty wcześniej podejmowanych działań. Przejrzysta konstrukcja programu pozwala na łatwą, intuicyjną i swobodną pracę z profesjonalnym narzędziem wspomagający zarządzanie magazynem.

 GiP POS  nowoczesny program obsługi sprzedaży gastronomicznej przeznaczony do pracy na komputerowych terminalach POS z ekranami dotykowymi. 

GiP GaM jest przeznaczony do prowadzenia gospodarki magazynowej w gastronomii i może obsługiwać jeden lub wiele magazynów. 

GiP GH - Kalkulacje i Receptury

GiP GH - Kalkulacje i Receptury jest modułem zaimplementowanym w programie Administrator i służy do rozliczania zużycia surowców na podstawie sprzedaży dokonanej na stanowiskach GiP POS.

Wprowadzenie do programy GASTRO SZEF. Informacje ogólne.