Kurs umożliwia nabycie wprawności w określaniu przekształceń pozwalających na narysowanie wykresu funkcji (przesunięcia, symetrie). Może również służyć jako powtórka tych zagadnień.
Kurs zapoznaje z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi liczb zespolonych.
Kurs porządkuje i rozszerza wiadomości z logiki matematycznej, uczy wykorzystania cech podzielności liczb oraz zależności między średnimi liczbowymi do rozwiązywania zadań obliczeniowych i dowodzenia twierdzeń

Kurs porządkuje i rozszerza wiadomości i umiejętności związane z logarytmami i funkcją logarytmiczną