Kurs obliczony na uzupełnienie, rozszerzenie i utrwalenie wiadomości z gramatyki języka angielskiego.