kurs foto dla wszystkich chetnych z ZSE 2

czas trwania nieograniczony.

purs poświęcony obsłudze programu Corel.

Przewidziany dla uczniów ZSE nr 2 w Krakowie.

kurs obsługi i znajomości Excel'a dla klas nieinformatycznych