Przeznaczony dla uczniów - zapoznanie się z niektórymi idiomami w języku angielskim

przeznaczony dla uczniów j. ang. - zapoznanie się z niektórymi idiomami w j.ang.

Konkurs z języka angielskiego w dniu 10.01.2012 dla uczniów ZSE Nr2

Informacje i ćwiczenia dot. czasów w j. ang.