czas trwania - 1 miesiąc (4 zajęcia) Nauka przepisów piłki nożnej i interpretacji sytuacji boiskowych

uczniowe klas pierwszych - podstawowe przepisy gry piłki siatkowej