W tym miejscu można też zakładać kursy podczas drugiego etapu szkolenia z zakresu przygotowania i prowadzenia quizów na platformie moodle.

To jest miejsce przeznaczone do ćwiczeń w dniu 28.11.2012