Skip course categories

Skip available courses

Available courses

Kurs zawiera nieco informacji z zakresu rachunku prawdopodobieństwa oraz statystyki.
Kurs zawiera nieco informacji o podzielności i liczbach pierwszych oraz o potęgowaniu.
Kurs wprowadza trochę informacji o obliczaniu pewnych sum. Jest też coś o obliczaniu pierwiastków, a także historia Józefa Flawiusza.
Zasada pudełkowa Dirichleta, niezmienniki i kongruencje - czyli niektóre metody przydatne w rozwiązywaniu zadań z konkursów matematycznych.

Kurs WODA WOKÓŁ NAS jest adresowany do uczniów gimnazjum, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu hydrologii. Obejmuje zagadnienia: obieg wody w przyrodzie, rzeźbotwórcza działalności wód, morza i oceany, znaczenie wód w życiu i gospodarce człowieka, wpływ człowieka na hydrosferę oraz zagrożenia związane z wodą.

Pytania KONTROLNE

Kurs dotyczący lodowców i lądolodów

Rzeki, krainy geograficzne

clown ujęcie geograficzne

Kurs Geografia fizyczna przeznaczony jest dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej.

Kurs geografii w klasie 4

Testy i lekcja Moodle

Zadania i testy z geografii

Ciekawostki

Bilingual geography course - Urbanization.

przyczyny konfliktów

strony konfliktów

Obsluga pakietu Office.

klasa 1d - poziom podstawoay

Kurs powtórzeniowy dotyczący rolnictwa Polski

Zapraszam na warsztaty.

1 klasa - poziom podstawowy

Bilingual geography course - Demography.

Kurs powtórzeniowy -  terminy używane w demografii

Informacje dotyczące zajęc geografii przygotowujących do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym dla uczniów klasy 1G.

Spis tematów poruszanych na kursie

Kurs - powtórzenie wiadomości o ludności Polski

Warsztaty

Forum dla międzyszkolnych zespołów nauczycieli geografii współpracujących ze sobą w ramach wybranego zagadnienia, problemu.
Forum ma na celu 
wymianę doświadczeń i dzielenie się dobrymi praktykami między uczestnikami oraz tworzenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie dydaktyki i wychowania, pracy z uczniem zdolnym, uczniem mającym problemy z nauką, uczniem z dostosowanymi wymaganiami edukacyjnymi, rozwoju zawodowego nauczycieli.

Geografia dla szkół ponadgimnazjalnych

Kurs przygotowujący do matury z biologii - poziom rozszerzony

kurs przygotowujący do sprawdzianu

Krótka charakterystyka kursu

Kurs przygotowujący do matury z biologii - poziom rozszerzony

Przygotowanie do sprawdzianu po klasie szóstej

Kurs testowy z geografii dla gimnazjum

Kurs geografii dla poczatkujacych

Kurs przeznaczony dla nauczycieli, którzy mają prowadzić kursy na platformie moodle.

zadania i nie tylko

Kurs dla uczniów gimnazjum

Kurs dla klas pierwszych - poziom podstawowy

Kurs  przygotowujący do egzaminu dla opornych

Propozycje zadań.

Liga zadaniowa jest całorocznym konkursem z fizyki

Ćwiczenia literacko-językowe z języka polskiego dla uczniów klasy 5a

Tylko dla orłów

Podstawowe zagadnienia z informatyki

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli

wiadomośvci podstawowe z ingformatyki

wiadomośvci podstawowe z ingformatyki