Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr22 w Krakowie

Ankiety ewaluacyjne

Praktyczne zajęcia z matematyki dla klas I-III.

Obliczenia kalendarzowe, pieniężne, miary i waga.

Kurs jest przeznaczony dla klas czwartych szkoły podstawowej. Będzie zajmował się cechami baśni.

Kurs dotyczy głównych zagadnień związanych z historią, kulturą, świętami obchodzonymi w krajach anglosaskich.