Szkoła Podstawowa Nr 64 im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie

prowadzący Teresa Sklepek

klasa 6 KW

Dla klasy 8a

Dla klasy 8b i 8c